Worden uw orthopedische schoenen vergoed? – Hoevers Orthopedische Schoentechniek

Worden uw orthopedische schoenen vergoed?

Als u een indicatie/verwijzing van een medisch specialist heeft voor orthopedische maatschoenen, semi-orthopedische schoenen, voorlopige orthopedische schoenen (VLOS) of orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC) heeft u recht op een vergoeding door uw zorgverzekeraar. Voor verbandschoenen is een verwijzing van een huisarts voldoende.

Hoevers schoentechniek heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars

Zo kunnen wij (voor u) zorgdragen voor de administratieve verwerking van uw aanvraag, het verkrijgen van de schriftelijke toestemming (indien nodig) en de declaratie naar uw zorgverzekeraar. Voor orthopedische maatschoenen, semi-orthopedische schoenen en voorlopige orthopedische schoenen geldt een wettelijke eigen bijdrage.

  • Deze eigen bijdrage bedraagt € 130,00.
    Voor kinderen tot 16 jaar € 65,00 per paar.
  • U moet de eigen bijdrage aan ons betalen.
    Enkele zorgverzekeraars verrekenen de eigen bijdrage met uzelf.

Let op! Uw wettelijk vastgestelde eigen risico wordt verrekend met u wanneer u OSA, OSB, VLOS, verbandschoenen of een OVAC heeft ontvangen. De eigen bijdrage dient u bij het afleveren van de schoenen per PIN of contant te betalen.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Voor de overige producten is geen eigen bijdrage verschuldigd

  • Bij orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC) is de aankoop van de confectieschoenen voor uw eigen rekening en de orthopedische aanpassingen worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar.
  • Verbandschoenen worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar.
U bent hier: Home » Worden uw orthopedische schoenen vergoed?